Ingressos i despeses 2021

Ingressos
Despeses

Ingressos i despeses totals en

0,00 €
Pressupost inicial 0,00 €
0,00 €
Pressupost inicial 0,00 €

Quantitats actualitzades a data 1 de 1 de 2021

Indicadors pressupostaris en

Resultat pressupostari ajustat 0,00 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals 0,00 €

El càlcul dels indicadors utilitza les xifres de la Liquidació del Pressupost corresponent a l'exercici

Ingressos Inicial Ingressat Ingrés per hab.
Despeses Inicial Gastat Cost per hab.

Comparteix-ho